สิ่งจูงใจสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน 2015

สิ่งจูงใจด้านพลังงานหมุนเวียนปี 2015 : ความคาดหมายของภาษีสรรพสามิตที่วางแผนไว้เพื่อส่งเสริมการแพร่กระจายของ แหล่งพลังงานทดแทน ใน ปี 2015

รัฐบาล ได้แสดงความตั้งใจที่จะยืนยัน สิ่งจูงใจสำหรับพลังงานทดแทนที่ไม่ใช่ของเซลล์สุริยะ (photovoltaic renewable energy ) ข่าวนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ Claudio De Vincenti ผู้ประกาศการมาถึงพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ สิ่งจูงใจด้านพลังงานทดแทนในปี 2015 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้จะไม่กำหนด สิ่งจูงใจด้านพลังงานทดแทน สำหรับ ปี 2015 เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการขยายต่อไปใน ปี 2016 และ 2017 โดยจะมีการกำหนดวิธีการและรายละเอียดต่างๆ

ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการเพิกถอนหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเพดานแรงจูงใจมูลค่า 5.8 พันล้านยูโรสามารถมั่นใจได้จากคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการเดอวินซิงซี่ว่า " สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลด 30% การบริโภคภายในปีพ. ศ. 2573 กระทรวงมุ่งเน้นเพื่อยืนยันการสนับสนุนภาคพลังงานหมุนเวียนและกำลังดำเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม "

เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องและความมั่นคงของ สิ่งจูงใจสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน อิตาลีกำลังดำเนินการตามแผนก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดโดยสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐ

สิ่งจูงใจสำหรับแหล่งทดแทน 2015: photovoltaics

สิ่งจูงใจสำหรับแหล่งพลังงานทดแทน เช่นกันใน ปี 2015 นี้ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสำหรับภาค พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง De Vincenti กล่าวว่า รัฐบาลเชื่อว่าโรงงานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

จำนวนของพืชพลังงานแสงอาทิตย์ได้เติบโตขึ้นมากในทศวรรษที่ผ่านมา แต่รัฐบาลได้รับรุนแรงมากเกินไปโดยการตัด แรงจูงใจสำหรับ photovoltaics : พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นช่องเฉพาะเมื่อมันมาถึงระบบที่อยู่อาศัย

แผน กระตุ้นการใช้พลังงานทดแทนในปีพ. ศ. 2558 สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อยู่อาศัยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายครอบครัวที่ต้องการติดตั้ง หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโรงงานผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนในประเทศ จำได้ว่า บริษัท และบุคคลที่ต้องการลงทุนใน Photovoltaics สามารถพึ่งพา การหักลดหย่อนภาษี สำหรับการปรับปรุงและปรับปรุงอาคารพลังงาน

สิ่งจูงใจสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนปี 2015: แหล่งที่ไม่ใช่แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์

การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับ แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ใช่แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ มีระบบแรงจูงใจที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จะทำให้เกิด " การลงทุนบางอย่าง" หากต้องการขอจดทะเบียนในทะเบียนหรือเข้าร่วมการประมูลจำเป็นต้องกรอกข้อมูลขั้นตอนการอนุมัติสำหรับโรงงานเท่านั้น

การลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนหรือการค้ำประกันการประมูลในขณะเดียวกันความแน่นอนของการเข้าถึง สิ่งจูงใจ หากได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีที่สุดของโครงการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ข้อได้เปรียบของ มาตรการกระตุ้นด้านพลังงานหมุนเวียน ที่รัฐบาลกำหนดคือการนำระบบภาษีศุลกากรไปใช้ประโยชน์ De Vincenti อธิบายว่า "ภาษีศุลกากรคงที่คำนวณเป็นผลรวมของราคาพลังงานและส่วนประกอบกระตุ้น" จะสามารถรับประกันความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มีรายได้คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงเทียบกับความผันผวนของราคาขายส่ง ความคิดริเริ่มนี้แปลเป็นภาระมากขึ้นในค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคขั้นสุดท้ายภาระที่สามารถบรรเทาได้โดยการเลิกสูบบุหรี่เก่า: ทรัพยากรทางเศรษฐกิจสำหรับการติดตั้งใหม่จะสามารถใช้ได้เนื่องจากความจริงที่ว่าพืชเก่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากแรงจูงใจในเรื่องนี้ นี้จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของการช่วยเหลือสำหรับการติดตั้งใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อค่าไฟฟ้า

ปัจจุบันตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย ว่าด้วยจุดมุ่งหมายของ อิตาลี คำสั่งของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2014 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงการ สร้างแรงจูงใจ ในการผลิต ไฟฟ้าที่สะอาด (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งกำหนดให้เจ้าของโรงงานได้รับ สิ่งจูงใจในรูปแบบของใบรับรองสีเขียวหรือภาษีศุลกากรรอบรู้อาจขยายระยะเวลาการจูงใจให้เป็นเวลา 7 ปี แต่ด้วยการลดแรงจูงใจในปัจจุบันตามสัดส่วนของกฎหมายที่เหลืออยู่

แหล่งข้อมูลทดแทนในดินแดนของอิตาลี

<

โพสต์ยอดนิยม

แนะนำ, 2019

<
Peroskite วัสดุใหม่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
พลังงาน

Peroskite วัสดุใหม่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

ในสาขาพลังงานเส้นทางใหม่ได้รับการเปิดเพื่อผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัด มากขึ้น นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษา Perovskite ซึ่งเป็นวัสดุที่ประหยัดมากซึ่งสามารถจับภาพ แสงแดดได้ และยังมีการนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม โดดเดี่ยวเป็นครั้งแรกในปีพ. ศ. 2382 perovskite สามารถรวมเอาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าและเศรษฐกิจได้ ต้นแบบแรกของ เซลล์สุริยะที่ผลิต จาก perovskite ได้รับการผลิตแล้วประสิทธิภาพของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 15% และหากเปอร์เซ็นต์นี้ดูเหมือนต่ำอาจเพียงพอที่จะคิดว่าแม้ราคาที่ต่ำกว่าจะทำให้เกมนี้มีประสิทธิภาพ แม้ว่า เซลล์สุริยะ อื่น ๆ จะ มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ขึ้นกับ เซลล์สุริยะ ที่ มี อัตราส่วน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเขือยาวกับเห็ดสูตรเบา
อุปทาน

มะเขือยาวกับเห็ดสูตรเบา

ผักชนิดหนึ่งเป็นผักที่หลากหลายมากในห้องครัวสามารถใช้เป็นชุดแรกได้จึงสามารถจัดเตรียมเป็นจานเดียวได้เช่นเดียวกับผักชนิดหนึ่งหรืออาจเป็นจานข้างเคียงที่ดี หลายคนเชื่อว่ามะเขือเทศเป็นอาหารแคลอรี่มากในความเป็นจริงมันเป็นหนึ่งในผักที่มีแคลอรี่ต่ำ เนื้อหาแคลอรี่สูงขึ้นอยู่กับลักษณะของฤดูกาลเท่านั้นดังนั้นหากเราจัดทำโครงร่างแสงเราจะทำให้จานแคลอรี่ต่ำ ในเรื่องนี้เราจะทำให้คุณพอใจกับสูตรของ มะเขือยาวให้เป็นเห็ด แสดงขั้นตอนการเตรียมการตามขั้นตอน มะเขือยาวกับเห็ด เหมาะสำหรับการเตรียมอาหารเช้านอกประตูในออฟฟิศ แต่ยังปรุงรสด้วยแซนวิชพิซซ่า ฯลฯ นี่เป็นสูตรง่ายๆที่เราสามารถเตรียมตัวได้ดีเนื่องจากสามารถให้บริการไ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้นปาล์มจีนการเพาะปลูก
อุปทาน

ต้นปาล์มจีนการเพาะปลูก

ปาล์มจีน: การเพาะปลูก ลักษณะ พันธุ์และข้อมูลทั้งหมดที่จะใส่ไว้ในสวน จากความใส่ใจต่อความต้องการทางวัฒนธรรม ปาล์มจีน ชนิด Trachycarpus fortunei เป็นที่รู้จักในชื่อพฤกษศาสตร์ชื่อ Chamaerops excelsa มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคใต้ของจีนและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่าเป็น ปาล์ม จีน ปาล์มจีน ฟอร์จูนปาล์ม หรือแม้แต่เกาะเดอซาซาน เช่นเดียวกับปาล์มอื่น ๆ มันเป็นของครอบครัว Arecaceae และปลูกในอิตาลีเป็นไม้ประดับ ปาล์มจีนคุณสมบัติ ฝ่ามือของจีน มีลำต้นเดี่ยวที่สามารถเข้าถึงและเกิน (แม้เพียงเล็กน้อย) ความสูง 10 เมตร ในสวนของเราก้านจะโตขึ้นจาก 4 ถึง 12 เมตร ลำต้นถูกปกคลุมไปด้วยเส้นใยสีเทาหนาแน่นซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวป้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มีฤทธิ์ยับยั้งริ้วรอย DIY
สวัสดิการ

มีฤทธิ์ยับยั้งริ้วรอย DIY

มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดริ้วรอยต่อต้านริ้วรอยจากมะนาวน้ำผึ้งส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อให้ได้โลชั่นต่อต้านริ้วรอยที่มีค่าเกือบเป็นศูนย์ ใครชอบที่จะมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอย? แต่ในขณะที่เราอายุผิววัย; บริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ที่สัมผัสกับแสงแดดเช่นมือแขนใบหน้าและรายละเอียด: เส้นขอบตาหน้าผากริมฝีปากริมฝีปากและคอ ขณะนี้มีวิธีการแก้ไขริ้วรอยหลายวิธี แต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีการที่แพร่กระจายค่อนข้างมากทำไมไม่ต่อสู้ริ้วรอยกับการเยียวยาธรรมชาติแบบโฮมเมด? ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ที่จะดูแลผิวของคุณ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สิ่งมีชีวิตในนรก: 10 สุดโหด
ข้อมูล

สิ่งมีชีวิตในนรก: 10 สุดโหด

สิ่งมีชีวิตในนรก: วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเราได้สร้าง มอนสเตอร์ "ธรรมชาติ" ที่ แท้จริง ซึ่งเป็น สัตว์ที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดได้เสียสละสุนทรียศาสตร์เพื่อให้ความสนใจกับการทำงานโดยมีผลลัพธ์ที่ไม่น่ากลัว สภาพแวดล้อมที่บอบช้ำเริ่มต้นที่ความลึกประมาณ 200 เมตร ปริมาณแสงที่มาถึงไม่เพียงพอที่จะรักษาอายุการใช้งานของพืช ระบบนิเวศน์ขึ้นอยู่กับของเสียและสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากข้างต้น ในระดับความลึกที่สูงขึ้นมีไม่เพียง แต่ ความมืด และการขาดอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความกดดันและความ เย็น สูง นอกจากนี้ความหนาแน่นของประชากรที่ต่ำมากทำให้ยากที่จะตอบสนองต่อเพศในช่วงของการสืบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แป้ง Carob ข้อมูลทั้งหมด
อุปทาน

แป้ง Carob ข้อมูลทั้งหมด

แป้ง carob และ แป้ง carob , ความแตกต่าง, สูตร, สถานที่ซื้อและทรัพย์สิน ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแป้งนี้ คุณรู้หรือไม่ว่า carobs ? พวกเขาเป็นผลไม้ carob ที่รู้จักกันในชื่อ Ceratonia siliqua พืชที่เขียวชอุ่มตลอดมาในอิตาลีซึ่งผลิตถั่วคล้ายกับถั่ว ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ถั่วถั่วและถั่ว carob อยู่ในตระกูลพฤกษศาสตร์เดียวก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาร์ทไดรฟ์ไฟฟ้า 2013
การเคลื่อนไหว

สมาร์ทไดรฟ์ไฟฟ้า 2013

ไดรฟ์ระบบไฟฟ้าสมาร์ท มีให้เลือกทั้งแบบ cabrio และ coupé ในรูปแบบคลาสสิกของ fortwo smart หรือในใบอนุญาต Brabus ไดรฟ์สมาร์ทไฟฟ้า มีอยู่แล้วในตลาดในราคาที่เริ่มต้นจาก€ 15, 900 ลองดูรายละเอียดทั้งหมดด้วยกัน Smart Electric Drive 2013 เครื่องยนต์สมรรถนะและความเร็ว Smart Electric Drive ติดตั้งมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 55 กิโลวัตต์พร้อมแรงบิด 130 นิวตันเมตรซึ่งเหมือนกับ รถยนต์ไฟฟ้า ทุกตัวพร้อมใช้งานแล้วเมื่อรถจอดอยู่ มอเตอร์ไฟฟ้า มีอัตราการเร่งความเร็วตั้งแต่ 0 ถึง 60 กม. / ชม. ในเวลา 4.8 วินาทีขณะที่ ไดรฟ์ระบบไฟฟ้าสมาร์ท ถึง 100 กม. / ชม. ในเวลา 11.5 วินาที ความเร็วสูงสุด คือ 125 กม. / ชม. ไม่ถือว่าแย่มากว่า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาลการเยียวยาและคำแนะนำ
สวัสดิการ

โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาลการเยียวยาและคำแนะนำ

โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล : การเยียวยาธรรมชาติและอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล จากผู้ที่มีผลต่ออาการภูมิแพ้ในช่วงฤดูหนาว ในการพยายาม บรรเทาอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาลมี ข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ทำให้สถานการณ์แย่ลง ในหน้านี้เราจะชี้ให้เห็นว่ามีสารต่อต้านรักษาการแพ้ตามธรรมชาติเพื่อแก้ไขอาการภูมิแพ้ อาการแพ้ตามฤดูกาลอาการ อาการของ โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นและขึ้นอยู่กับระยะเวลาของปีที่เรากำลังจะผ่าน ในเดือนธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์เราสามารถพูดถึงอาการผิวหนังที่เกี่ยวกับอาการ ภูมิแพ้ที่ เรียกว่า เย็น ได้ อาการผิวหนังเหล่านี้สะท้อนกับการเผาไหม้และมีอาการคันมากจนเราพูดถึง ภาวะลมพิษเย็น ปรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม